NOTICE: Many events listed here have been canceled or postponed due to the Covid-19 emergency. It is best to call ahead or check with organizer's websites to verify the status of any local event.

Change Location × Katowice, Poland

  Recent Locations

   Urban Kids in Katowice


   • Urban Kids Photo #1
   1 of 1
   October 27, 2019

   Sunday   2:30 PM

   pl. Sejmu Śląskiego 2
   Katowice, Poland

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   Urban Kids

   [english below]proces rekrutacyjny: start: 4.09  HS: Dzieci, podobnie jak dorośli, doświadczają przestrzeni miejskich w subiektywny sposób. Jednak o ile dla dorosłego istotnymi elementami może być bliskość przystanku, ilość ławek i cienia, bezpieczeństwo, o tyle dzieci często postrzegają je w znacznie mniej pragmatyczny sposób – fajny kamień do wspinania, ścieżka, w której robią się najlepsze kałuże albo zjeżdżalnia, na której można się najbardziej rozpędzić. KM: Dla dzieci miasto samo w sobie potrafi być tajemnicze i fascynujące. Nieświadome skomplikowanych procesów stojących za jego funkcjonowaniem, odkrywają wszystkie jego aspekty uzbrojone w entuzjazm i wyobraźnię. Ich świeże spojrzenie pozwala dostrzec rzeczy, o których my, dorośli, nie jesteśmy w stanie pomyśleć. Pozwólmy im śmiało eksplorować miejską dżunglę i jednocześnie przypominać nam o wartościach, o których czasem zapominamy w pośpiechu życia. Wszyscy potrzebujemy tego w naszej codzienności, czyż nie?   Urban Kids skierowane są do najmłodszych użytkowników przestrzeni publicznych miast. Podczas warsztatów dzieci stworzą ogromną makietę miasta, nieskładającą się jednak z budynków, ulic i placów, ale z odzwierciedleń bodźców i subiektywnych wrażeń, które kojarzą im się z danymi miejscami w mieście. Poprzez pracę kreatywną i stymulujące treści odkryty zostanie fantazyjny, kolorowy i niekonwencjonalny obraz Katowic.   Helena Szewiola (HS) – Dyrektor artystyczny Klaudia Mańka (KM) – Dyrektor produkcyjny A #afestivalfestiwal twórców przestrzeni miejskiejEDUKACJA | INNOWACJA | INTEGRACJA | EKSPERYMENT----------------------------------------------------------------ENrecruiting process: start: 4.09  HS: Children, same as adults, perceive their surroundings in a subjective way. For a mature person an identifier of a good place might be the proximity of public transportation, the amount of places to sit in the shade or the safety of the place. For kids it’s often way less pragmatic - they care if there are good places to climb on and hide, to play in the mud or to slide down really fast.  KM: A city might be a very mysterious and fascinating place for a child. Unaware of complicated operations needed to run a city, they see it in their own way, with a sense of adventure and imagination. Their fresh perspective allows us to see things, we wouldn’t notice ourselves. Let’s allow them to explore the city jungle and remind us to enjoy things, we tend to forget about. We all need a little childlike wonder in our lives, don’t we? Urban Kids is aimed at the youngest users of public spaces. During the workshop the children will create a huge model of the city, only instead of buildings, streets and squares, they will concentrate on their subjective impressions of various places in the city. Through creative ideas and stimulating insights we will discover a whole new, colorful and imaginative side of Katowice.  Helena Szewiola (HS) - Artistic Director Klaudia Mańka (KM) - CTO A a festival of city creatorsEDUCATION | INNOVATION | INTEGRATION | EXPERIMENT

   Categories: Other & Miscellaneous

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.

   Hotels and Airbnbs near Urban Kids. Book your stay now!