Change Location × Katowice, Poland

  Recent Locations

   info:lab | respect food in Katowice


   • info:lab | respect food Photo #1
   1 of 1
   October 24, 2019

   Thursday   6:30 PM

   Morcinka 3a
   Katowice, Poland

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   info:lab | respect food

   [english below]Rejestracja: decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń HS: Fakt, że żyjemy w czasach konsumpcjonizmu uwidacznia się najbardziej tuż przed niedzielami niehandlowymi, kiedy sklepy zalewane są przez całe rodziny, pchające przed sobą wypchane po brzegi wózki, jakby przygotowywali się na apokalipsę. AK: Myśląc o współczesnym społeczeństwie martwi mnie wiele rzeczy, jednak nic tak bardzo jak hipokryzja i ignorancja. Mimo różnych światopoglądów łączyć powinno nas jedno, troska o otoczenie, w którym żyjemy. Każdy z nas ma wymówki, usprawiedliwienia, nie mam czasu segregować, gotować z resztek, itp. Gdyby tak każdy z nas chociaż spróbował…   Statystyczny Polak wyrzuca 235 kg jedzenia rocznie. Rocznie w Europie wyrzucane jest 17 milionów ton świeżych owoców i warzyw. 42% Polaków przyznaje, że zdarza im się wyrzucić jedzenie. Przeciętny Europejczyk wyrzuca miesięcznie 50zł do kosza, w postaci niewykorzystanego jedzenia. Ale przecież tak nie musi być.  Podczas warsztatów info:lab | respect food uczestnicy dowiedzą się jak kupować rozsądniej, marnować mniej i gotować zdrowiej.  Helena Szewiola (HS) – Dyrektor artystyczny Aleksandra Kopeć (AK) – Producent festiwalu A #afestivalfestiwal twórców przestrzeni miejskiejEDUKACJA | INNOWACJA | INTEGRACJA | EKSPERYMENT----------------------------------------------------------------ENRegistration: on a first come first served basis HS: The fact that we live in a world of consumption can be seen best, just before a non-commercial Sunday, when the shops are filled with families, pushing overfilled carts in front of them, as if they were preparing for an apocalypse.  AK: When i think about the modern society, there is many things that worry me, but mostly it’s the hypocrisy and ignorance. Despite different world views, we should all be united in caring for the places we live in.  We all find excuses, explanations for not having time to recycle or use left-overs. But if everybody just gave it a try… The statistical inhabitant of Poland throws 235 kg food away yearly. Every year in Europe the is 17 milion tons of fresh fruits and vegetables thrown away. 42% of Polish people admit, that they occasionally throw away food. The average European throws 12 europs away in a month, in the form of unused food. It doesn’t have to be like that.  During the workshop info:lab | respect food participants will learn how to buy smarter, waste less and cook healthier.  Helena Szewiola (HS) - Artistic director Aleksandra Kopeć (AK) - Festival production A a festival of city creatorsEDUCATION | INNOVATION | INTEGRATION | EXPERIMENT

   Categories: Food & Wine

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.