Change Location × Llanelli, United Kingdom

  Recent Locations

   Welsh Government SME House Builders Engagement Workshop in Llanelli


   • Welsh Government SME House Builders Engagement Workshop Photo #1
   1 of 1
   November 15, 2019

   Friday   7:00 AM

   Parc Pemberton,
   Llanelli, Carmarthenshire

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   Welsh Government SME House Builders Engagement Workshop

   Mae Llywodraeth Cymru am glywed oddi wrthych ynghylch y problemau a'r rhwystrau rydych chi fel datblygwyr yn eu hwynebu. Er mwyn ein helpu i ddeall y problemau hyn yn fanylach, hoffem ichi gwblhau'r holiadur byr yma. Hoffem roi cyfle ichi ddysgu am y cymorth sydd eisoes ar gael i gwmnïau bach a chanolig a dysgu sut i gael gafael arno. Hoffem roi cyfle hefyd ichi rannu eich barn â ni ynghylch y cymorth pellach sydd ei angen. Byddwn yn cynnal digwyddiad brecwast fel y nodir isod: Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Cyffordd Llandudno: 12 Tachwedd 2019 - 7:00 i 9:30 Bydd y digwyddiad yn cynnwys y gweithdai canlynol: Llywodraeth Cymru – edrych ymhellach ar y rhwystrau yn ymwneud â SDCau Mynediad at Gyllid Llywodraeth Cymru – edrych ymhellach ar y rhwystrau yn ymwneud â Chynllunio Cymorth i gwmnïau bach a chanolig drwy Fusnes Cymru a Brexit Bydd y digwyddiad hwn yn amodol ar y nifer sy'n cael eu derbyn Welsh Government wants to hear from you about the issues and barriers you face as developers. To help us understand these issues in more detail we would like you to complete the short questionnaire here. We would also like to offer an opportunity for you to learn about and access the support already available to SMEs, as well as sharing with us your thoughts on what more support is needed. We will be holding a breakfast event as set out below: Welsh Government offices, Llandudno Junction: 12 November 2019 – 7:00 to 9:30 The event will feature the following workshops: Welsh Government – further exploring the barriers around SuDS Access to Finance Welsh Government – further exploring the barriers around Planning Support for SMEs through Business Wales and Brexit These events will be subject to uptake of numbers [Image Credit ID: 153889534 ©Mihalec/Dreamstime]

   Categories: Politics & Activism

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.