Change Location × Pontypridd, United Kingdom

  Recent Locations

   FREE CHILDCARE AND PLAY CONFERENCE / CYNHADLEDD GOFAL PLANT A CHWARAE AM DDIM in Pontypridd


   • FREE CHILDCARE AND PLAY CONFERENCE / CYNHADLEDD GOFAL PLANT A CHWARAE AM DDIM Photo #1
   1 of 1
   September 21, 2019

   Saturday  10:00 AM

   Holly Street , Rhydyfelin
   Pontypridd, Rhondda, Cynon, Taff

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   FREE CHILDCARE AND PLAY CONFERENCE / CYNHADLEDD GOFAL PLANT A CHWARAE AM DDIM

   Come along to our FREE Childcare & Play Conference This conference is for settings who are based in RCT.  Come and hear the latest news from the childcare and play teams, take part in fun workshops and network with colleagues.  Topics for the day include: GROWING YOUR   BUSINESS PLAY SERVICES SOCIAL MEDIA RISKY PLAY CHILDCARE   DEVELOPMENT GRANTS CHILDCARE   OFFER GDPR ALN BILL Registration is from 9.30am.  Lunch provided (please let us know any dietary requirements) FREE GIFT FOR EVERY PARTICIPANT! Places are strictly limited to two participants per childcare/play setting.  Book early to secure your place. More information about workshop choices will be sent to participants in early September.   Dewch draw i'n Cynhadledd Gofal Plant a Chwarae – AM DDIM Mae'r gynhadledd yma ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn lleoedd gofal plant/chwarae yn RhCT. Dewch i glywed y newyddion diweddaraf gan y carfanau gofal plant a chwarae. Dewch i fod yn rhan o weithdai hwyl ac i rwydweithio gyda chyd-weithwyr. Mae pynciau trafod y dydd yn cynnwys: TYFU EICH BUSNES GWASANAETHAU   CHWARAE CYFRYNGAU   CYMDEITHASOL CHWARAE PERYGLUS GRANTIAU   DATBLYGU GOFAL PLANT CYNNIG GOFAL   PLANT GDPR DEDDF ANGHENION   DYSGU YCHWANEGOL Mae modd cofrestru o 9.30am ymlaen. Mae cinio ar gael (rhowch wybod am unrhyw anghenion dietegol) ANRHEG AM DDIM I BOB CYFRANOGWR! Dim ond lle i ddau o bob lle gofal plant/chwarae sydd.  Cadwch eich lle yn gynnar i sicrhau'ch lle. Bydd rhagor o wybodaeth am y gweithdy a'r dewisiadau sydd ar gael i chi yn gynnar ym mis Medi.  

   Categories: Other & Miscellaneous

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.