NOTICE: Many events listed here have been canceled or postponed due to the Covid-19 emergency. It is best to call ahead or check with organizer's websites to verify the status of any local event.

Change Location × Llanbadarn-fawr, United Kingdom

  Recent Locations

   Archivematica Go-Live Event in Llanbadarn-fawr


   • Archivematica Go-Live Event Photo #1
   1 of 1
   February 12, 2014

   Wednesday  10:30 AM - 4:00 PM

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   Archivematica Go-Live Event

   Mae grŵp cadwedigaeth ddigidol Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru (ARCW) yn awyddus i’ch gwahodd i ddigwyddiad yn LlGC ar 12 Chwefror 2014.  Bwriad yr achlysur yw codi ymwybyddiaeth o ryddhau’r system Archivematica yn ei chrynswth, system gadwedigaeth ddigidol ffynhonnell agored a ddatblygwyd gan Artefactual. Yn ogystal, y nod yw arddangos y gweithgaredd cysylltiol sydd wedi’i gyflawni yng Nghymru. Bydd Courtney Mumma, un o ddatblygwyr Archivematica, yn bresennol i drafod y datblygiadau cyfredol a’r datblygiadau i ddod.


   Rhaglen ddrafft yw hon. Cefnogir y digwyddiad gan CyMAL a chyfyngir y nifer i 50.

   10.30-.11 Cofrestru / coffi
   11.11-30 Archivematica yng Nghymru (gan gynnwys gweithgaredd ARCW a LlGC )
   11.30-12.30 Datblygiadau yn Archivematica (Courtney Mumma)
   12.30-1.30 Cinio
   1.30-2.00 AtoM – defnydd posibl

   2.00-2.30 Potensial gwasanaethau ‘cwmwl’
   2.30-3.00 Sgiliau a hyfforddi
   3,00-3.30 Trafodaeth a’r camau nesaf, cyfleoedd cyllido
   3.30 Te ac ymadael

    

    

   The ARCW digital preservation group would like to invite you to an event in the NLW on 12 February 2014.  The event is to raise awareness of the full release of the Archivematica, the open source digital preservation system developed by Artefactual and to showcase the activity that has been undertaken in Wales. Courtney Mumma, one of the Archivematica developers, will be present to discuss current and future developments.


   This is the draft programme. The event has been supported by CyMAL and numbers will be limited to 50.

   10.30-.11 Registration/coffee
   11.11-30 Archivematica in Wales (includes ARCW and NLW activity)
   11.30-12.30 Developments in Archivematica (Courtney Mumma)
   12.30-1.30 Lunch
   1.30-2.00 ATOM - potential use
   2.00-2.30 Cloud potential
   2.30-3.00 Skills and training
   3,00-3.30 Discussion and next steps, funding opportunities
   3.30 Tea and depart

   Categories: Conferences & Tradeshows | Kids & Family

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.

   Hotels and Airbnbs near Archivematica Go-Live Event. Book your stay now!

   MORE EVENTS