Change Location × Mesto, Slovakia

  Recent Locations

   AKO NEZABÍJAŤ INOVÁCIE REGULÁCIAMI in Mesto


   • AKO NEZABÍJAŤ INOVÁCIE REGULÁCIAMI Photo #1
   1 of 1
   June 19, 2018

   Tuesday   1:30 PM

   5 Námestie 1. mája
   Mesto, Slovakia

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   AKO NEZABÍJAŤ INOVÁCIE REGULÁCIAMI

   (English description below) Ako nezabíjať inovácie reguláciami? | Medzinárodná konferencia o zdieľanej ekonomike  19. júna 2018 | Bratislava    Zdieľaná ekonomika spôsobila revolúciu v poskytovaní služieb. Pomohla aktivizovať nevyužívaný kapitál a znižovať transakčné náklady. Najviac otriasla so sektormi prepravy a ubytovania, kde došlo k mnohým zákazom či sporom s klasickými poskytovateľmi týchto služieb. Na stole je nový zákon, ktorý má regulovať zdieľanú ekonomiku na Slovensku. Ako nastaviť regulačné prostredie tak, aby vyhovovalo poskytovateľom aj odberateľom služieb? Ako nezabiť inováciu reguláciou? Konferencia predstaví dva diskusné panely so zameraním: 1. Prekážky zdieľanej budúcnosti dnes Aké sú dnes prekážky fungovania platforiem zdieľanej ekonomiky? Aký je trend v reguláciách zdieľanej ekonomiky vo svete? Čo sa chystá v reguláciách v strednodobom horizonte? Ako by vyzerala najlepšia regulácia (z pohľadu regulátora a z pohľadu platformy) 2. Zdieľaná ekonomika o 5 rokov Aké strednodobé ciele majú platformy zdieľanej ekonomiky? Ako môže zdieľaná ekonomika zmeniť svet? Na čo nové sa môžu tešiť zákazníci / poskytovatelia   Potvrdení SPEAKRI:   Kalle Palling | Poslanec estónskeho parlamentu  Marek Harbuľák | Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky Aleš Rod | CETA - Centrum ekonomických a tržných analýz  Mark Boris Andrijanic | UBER Branislav Kmeť | Carrivederci Matej Beňuška | Taxify    Program:  13:30 - 14:00  Registrácia 14:00 - 15:10  Diskusný panel: Prekážky zdieľanej budúcnosti dnes 15:10 - 15:40  Diskusia a otázky z publika 15:40 - 16:00  Coffee break 16:00 - 17:00  Diskusný panel: Zdieľaná ekonomika o 5 rokov 17:00 - 17:30  Diskusia a otázky z publika   17:30 - 17:45  Ukončenie konferencie   Konferencia prebieha v slovenskom a anglickom jazyku. Simultánny preklad bude k dispozícii po celý čas. Vstup je voľný, podmienený registráciou.   __________________________________________________ Do regulations kill innovation? | International Conference on the Sharing economy  19. June 2018 | Bratislava  The Sharing Economy has revolutionized the provision of services. It facilitated the activation of unused capital and reducing of transaction costs. Transportation and accomodation are the flagships of sharing economy, as it were mostly these sectors where most of the disputes with traditional service providers originated. Now, a new law is in place to regulate the sharing economy in Slovakia. What is the best way to transform the regulatory environment to both clients’ and service providers’ satisfaction? How not to kill innovation with regulation? The conference will present two main panels focusing on: 1. Obstacles to a shared future Which obstacles do sharing economy platforms face today? What is the regulatory trend in the world? What can be expected in the medium term? What would be the best regulation of sharing economy services (from a regulator and a platform perspective)  2. Sharing economy in 5 years What medium-term goals do sharing economy platforms have? How platforms will change the world if everything goes well? What customers / partners can expect in the future    Confirmed speakers:  Kalle Palling | Poslanec estónskeho parlamentu  Marek Harbuľák | Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky Aleš Rod | CETA - Centrum ekonomických a tržných analýz  Mark Boris Andrijanic | UBER Branislav Kmeť | Carrivederci Matej Beňuška | Taxify  Conference schedule:  13:30 - 14:00  Registration 14:00 - 15:10  First panel: Obstacles to a shared future 15:10 - 15:40  Discussion 15:40 - 16:00  Coffee break 16:00 - 17:00  Second panel: Sharing economy in 5 years 17:00 - 17:30  Discussion 17:30 - 17:45  Closing remarks    The conference will be held in English and Slovak language. Simultaneous translation to both languages will be available. Free entry, registration needed.

   Categories: Business & Networking

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.
   COMMENTS ABOUT AKO NEZABÍJAŤ INOVÁCIE REGULÁCIAMI
   MORE EVENTS